1. Innledning

i LuddigWeb AS tar vi ditt personvern på alvor og det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvilke data vi behandler og hvordan vi behandler den.
Vi bruker først og fremst din data for å gjøre tjenestene vi tilbyr bedre for deg, men også for at vi skal kunne være klar for en verden i forandring

Vi påser også at ingen får innsyn i informasjon de ikke skal ha.

For oss er IT-sikkerhet en selvfølge, og derfor stiller vi høye krav både til oss selv, og til våre samarbeidspartnere på forskjellige IT-verktøy.

LuddigWeb AS, ved Daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

 

2. LuddigWeb AS som tjenesteleverandør

LuddigWeb AS leverer flere forskjellige tjenester til sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere. For å kunne gi dem tilgang til disse tjenestene har vi behov for å registrere personopplysninger som navn på kontaktperson, telefon og e-post adresse, og navn på bedrift. For å kunne behandle disse personopplysningene anvendes GDPR forordningens Artikkel 6, første ledd b).

LuddigWeb AS vil ved jevne mellomrom sende ut spørreundersøkelser til kunder, leverandører og samarbeidspartnere med formål å få tilbakemelding på LuddigWeb som virksomhet, på og tjenesten som leveres.

Eventuelle spørreundersøkelser behandles konfidensielt.

3. Informasjon som innhentes via skjema på våre nettsider

Informasjon som innhentes via våre kontaktskjemaer på www.luddigweb.no videreformidles til relevant kontaktperson innad i LuddigWeb-systemet. Formålet med denne behandlingen er å kunne svare på aktuelle henvendelser og på eventuell fremtidig korrespondanse. Personopplysninger som innhentes er navn, adresse og e-post. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i dette tilfellet er samtykke, GDPR forordningen Artikkel 6 første ledd b).

4. Nettstedsanalyse og informasjonskapsler (cookies)

For at LuddigWeb AS til enhver tid skal kunne forbedre kvaliteten på nettstedene og de tjenester som tilbys innhenter vi bruksmønster til de som besøker sidene. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er følgende; hvor mange som besøker sidene, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukeren kommer fra og hvilken nettleser som benyttes.

Til dette benytter LuddigWeb AS analyseverktøyet Google Analytics på følgende nettsider:
www.luddigweb.no

Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) som er små midlertidige filer som blir lagret på din enhet når du besøker et nettsted. Filene blir slettet automatisk etter en gitt tidsperiode eller når nettsiden du er på lukkes.

For å ivareta personvernet anonymiseres opplysningene slik at man ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt person. Dette gjøres ved å bruke IP-anonymisering i Google Analytics der man fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Les mer om denne teknikken er: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Vi bruker informasjonen fra Google Analytics i markedsføring i f.eks. Google Adwords, Facebook mm. for å unngå at du som kunde blir eksponert for unødig reklame.

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå samtykke i lagring av informasjonskapsler. På nettvett.no kan du se hvordan du selv kan styre dette: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

5. Utlevering av informasjon til tredjepart

LuddigWeb AS deler ikke personopplysninger med tredjepart med mindre annet blir gitt eksplisitt godkjent av kunden

6. Databehandleravtaler

Dine personopplysninger blir lagret i våre systemer som er dekket av Databehandleravtaler med våre system-leverandører. Det gjelder blant annet UPnode AS

7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge som det er nødvendig, eller vi er pålagt lagring ved lov, og så lenge vi har et kunde-/leverandør-/samarbeidsforhold. Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov. f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

8. Rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen av personopplysninger.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 andre ledd bokstav d). Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no.

9. Endring av personvernerklæringen

Med jevne mellomrom vil det være endringer i personvernerklæringnen. Ved mindre endringer vil du kunne lese dem here, ved større endringer vil det også bli informert på hovedsiden